Tord Lindh

Motionsbingo start 29/5 kl 10:30

I år slipper ni sitta ute om ni inte vill! Välkomna gamla o nya deltagare.

Vi bjuder på fika!

Kallelsetelefon till färjan

Tydligen har det varit problem med vidarekopplingen till mobil och av den anledningen har man inte fått svar. Felsökning pågår.

Det nummer som ska användas är:  010-2320580 eller talsvar är de nummer som skall användas för kallelse tills den nya appen kommer

Stora Lupin-plockar dagen!

Nu gör vi, tillsammans med Härnösands kommun, en satsning i samband med den årliga ”Stora lupinbekämpardagen” den 6 juni. Du rensar – vi hämtar!

  1. Hämta genomskinliga säckar på vårt kontor på Västra ringvägen 125 (max fem per hushåll) under vecka 22, eller använd egna, genomskinliga säckar
  2. Rensa bort lupiner från din mark och lägg dem i säckarna
  3. Ställ ut säckarna där dina avfallskärl brukar stå på hämtningsdagen (valfritt antal säckar)
  4. Anmäl att du har säckar du vill ha hämtade via vår webbsida: www.hemab.se/lupiner
  5. Vi hämtar säckarna under vecka 23

Självklart går det även bra att lämna säckarna själv på Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning. Då slänger du säckarna i containern för Energiåtervinning.

Se vidare info på www.hemab.se

Hemsö Skärgårdsförenings årsmöte 28/5 kl 1500 i ”Gropen” vid kyrkan.

Välkomna

 

Vid regn flyttar vi till Hemsö IF:s klubblokal

Hemsö Historia del 3 finns nu ute

Pris 150 kr styck. Kontakta Tord Lindh 070-391 46 78

 

 

Ni höll Hemsön rent!

Stort tack till alla er som ställde upp och städade efter alla allmänna vägar på Hemsön!

Glädjande nog blev det inga våldsamt stora mängder skräp, men bra jobbat!

 

Hemsö Skärgårdsförening och Hemsö IF

Hemab hämtar grovavfall Tisdag 10/5

Mellan kl 16 och 1830 finns containers uppställda vid kyrkan.

OBS att kyl och frys ej får lämnas. Dessa ska fraktas till Säbrå återvinningsanläggning eller till Härnösands kretsloppspark

Vägproblem på Hemsön

Svevia kommer på tisdag 3/6 för att undersöka Hultomsvägen som är på väg att bli helt oframkomlig.

Samtidigt kommer vägarna på ön att hyvlas.

Information från färjan

Från lördag 30/4 så går linfärjan Embla till varv och leden körs med motorfärjan. Embla ska enligt plan vara tillbaka 23/5

Vidare kommer det att under perioden 13-16/5 genomföras en NKI-undersökning på färjan. NKI=Nöjd Kund Index

Hemsö Skärgårdsförening

Undersökning mobiltäckning på Hemsön

Telia avser att stänga ner kopparnätet, dvs den fasta telefonin 2023-03-31, dvs om knappt ett år.

Vi vill gärna veta hur just du har det med mobiltäckning i ditt hus, oavsett om du är sommarboende eller fast boende så vi gemensamt kan föra diskussionen om lösningar med Telia.

Hör av dig om du har problem med mobiltäckningen till Monika Bäcklund tel 070-647 83 64 eller Tord Lindh 070-391 46 78

Hemsö Skärgårdsförening