Månadsarkiv: juni 2020

Informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden på Hemsön 28/6 kl 14.00

Hemsö Skärgårdsförening kallar till informationsmöte om vindkraftsprojektet på Hemsön.

Vi håller till i ”gropen” vid kyrkan.

Pga rådande pandemi kan vi inte vara fler än 50 deltagare, av den anledningen vill vi ha föranmälan via SMS till Monika Bäcklund 070-647 83 64

Välkomna!

Hemsö Skärgårdsförening

Hemsö IF kallar till extra årsmöte 4/7 kl 13.00 Dansbanan

Hemsö IF kallar till EXTRA ÅRSMÖTE ute på Dansbanan lördag 4/7 kl 13:00.
På begäran av minst 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar hålls nu ett nytt extra årsmöte angående försäljning av Dansbanan.

De som då är röstberättigad på detta möte ska ha betalat sin medlemsavgift senast 4/5 2020 (kap3 §4). Ombud får enbart företräda en röstberättigad medlem (kap3 §3), underskriven fullmakt gäller.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmarna och ombud som är närvarande på mötet och då det ej är fler än 50 personer så är detta mötet ok att hålla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga from 27/6 hos Tord Lindh tel 070-391 46 78 eller mail hemsoif.1901@gmail.com

Välkomna!
Hemsö IF styrelse