Översvämningen 1945

Utanö 1945-01Natten mellan 23-24 juli 1945 föll över Hemsön ett långvarigt regn som inte blott mättade den torra jorden utan vällde fram som floder med väldig kraft. Vid gamla kvarnplatsen bröt bäcken sig en ny fåra fram över åker och äng, forslade med sig tonvis av stenar och grus. grävde bort grunden för vedbod och stuga för bete. Brusade sedan ned mot havet tagande med sig jord, sand och träd. Grävde och under grund för Kåhrströms stugan nere på slätte, så att den kastade loss och seglade ut på grumliga vatten. Bröts sist igenom Sågsanden rakt ut, byggde en tvärbrant sandbank ute i viken och fördärvade sålunda badstranden för oss. Slammet fördes långt ut mot Storhällan, lockande laxöring in emot land i förtid. Landsvägen blev ock avbruten vid fyra ställen uppe på ön. Där måste motorfordonen stanna och resanden vada över det våta.


Nedskrivet av P E Svanberg 1945.