Månadsarkiv: juni 2016

Grattis alla Hemsöbor som deltar i Postkodlotteriet

Hemsöns postnummer 870 11 har dragits i postkodlotteriet och var je lott ger 10.000 kr!

Dessutom har en Hemsöbo vunnit en bil!!

Gratulerar!

Midsommarfirande på Hemsön

Midsommarafton:

Kl 1100 går lövade traktorvagnar från Hultom och Dalom till dansbanan på Nordanö.

Kl 1200 reses majstången och det blir lekar och dans runt stången. Alla barn får vinna ett pris antingen vid pilkastningen eller fiskdammen.

Servering och Tombola finns.

Midsommardagen är det dags för den sedvanliga fotbollsmatchen mellan Hemsöborna och sommargästerna på Utanövallen.

Söndag arrangeras som vanligt motionsbingo mellan 1030 och 1400 vid Hemsö IF:s klubbhus.

Välkomna!

Hemsö IF

Protokoll från Skärgårdsföreningens årsmöte 2016

Protokoll fört vid Hemsö Skärgårdsförenings årsmöte 2016-05-29

1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund.

3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh

4 Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Nilsson och Karl-Erik Nilsson.

5 Kallelsen till årsmötet godkändes.

6 Dagordningen godkändes.

7 Ekonomisk rapport lämnades och genomgicks.

8 Verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

9 Revisionsberättelse upplästes.

10 Årsmötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

11 Till ordförande för ett år valdes Monika Bäcklund.

12 Till styrelseledamöter för två år valdes Torsten Norberg och Lena Hultin

12b Till styrelsesuppleant på två år valdes Kerstin Sjölander

13 Till revisorer på ett år valdes Martin Åkerlund och Jeanette Bystedt, till revisorssuppleanter på ett år valdes Rolf Sjölander och Monica Westin.

14 Att teckna föreningens firma valdes Monika Bäcklund och Torsten Norberg.

15 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund.

16 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund.

17 Som representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund med Torsten Norberg som ersättare.

18 Val av valberedning hänsköts till styrelsen-.

19 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall kvarstå oförändrad.

20 Styrelsen informerade om att sanitetsbaracken skall brädfodras, Torsten fick i uppdrag att hämta virket.

Vid protokollet:

Tord Lindh

 

Justeras:

Kerstin Nilsson                                        Karl-Erik Nilsson