Hemsöloppet 1981

Hemsöloppet 1981

22/3

7 år och yngre

1.  Sofi Rosen                                 3.37

2.  Stefan Edlund                           4.06

3.  Johanna Ramström                 4.09

4.  Malin Edin                                 4.50

5.  Fredrik Philström                      5.36

6.  Anna Hedlund                          5.41

7.  Jan Östberg                                6.00

8.  Maria Kempe                            7.05

9.  Linda Sahlin                              8.02

10. Per Nyberg                                8.09

11. Johanna Kempe                      9.37

12. Linda Philström                       13.27

 

Flickor 8 –10 år

1. Susanne Nordin                         19.58

2. Sara Kempe                               23.33

3. Maria Johansson                       24.32

4. Siv Östberg                                 25.50

5. Jenny Höglund                          26.53

6. Åsa Zetterlund                           30.20

 

Pojkar 8 – 10 år

1. Göran Lindh                               19.14

2. Niklas Bylund                            20.04

3. Mattias Hjärpe                          21.57

4. Fredrik Bergqvist                       22.35

 

Flickor 11 – 12 år

1. Sara Johansson                         17.43

2. Viktoria Bystrom                      19.02

 

Pojkar 11 – 12 år

1. Örjan Jonsson                            15.30

2. Stefan Melander                       17.00

3. Björn Bystedt                            19.44

4. Mats Åkerlund                           20.13

5. Joakim Byström                        20.26

 

 

 

Flickor 13 – 16 år

1. Anette Nordin                            18.30

 

Pojkar 13 – 16 år

1. Christian Uppenberg                 16.13

2. Mikael Pettersson                      16.35

3. Mikael Åkerlund                       18.58

 

Pojkar 17 – 18 år

1. Lars Göran Bystedt                  15.49

2. Jörgen Malmin                           16.42

 

Oldboys

1. Lennart Norberg                        24.50

2. Konrad Dahlberg                       25.12

3. Paul Norberg                              25.45

4. Bengt Eriksson                           26.40

5. Paul Pettersson                          29.15

6. Yngve Pettersson                       30.34

7. Helge Boden                              30.48

 

Damer

1.  Ylva Åkerlund                          16.27

2.  Anna Greta Börlin                    16.48

3.  Britt Lindh                                 17.20

4.  Birgitta Åkerlund                      18.04

5.  Kerstin Larsson                         18.30

6.  Gunilla Hedlund                       20.22

7.  Asta Nordin                               21.19

8.  Cindy Algers                              21.33

9.  Eva Kempe                               22.39

10. Annika Sahlin                          28.09

 

Herrar Elit

1. Bengt Nordin                              20.44

2. Hans Lindh                                 21.45

3. Bertil Melander                          22.01

4. Allan Wiklund                            22.54

5. Bruno Nyberg                            23.38

6. Hans Östberg                             23.49

7. Mats Uppenberg                        25.02

8. Alvar Bergqvist                          25.21

9. Knut Abrahamsson                  27.14

 

Herrar Motion

1.  Anders Eriksson                        23.32

2.  Birger Hjärpe                            23.52

3.  Bertil Melander                         24.54

4.  Kjell Hedlund                            25.03

5.  Tommy Jonsson                       26.35

6.  Martin Åkerlund                       26.37

7.  Stig Johansson                          26.46

8.  Runar Granholm                      27.04

9.  Stig Johansson                          26.46

10. Bertil Bergqvist                        28.04

11. Jan Höglund                            28.24

12. Ingvar Melander                     28.47

13. Anders Kempe                         29.02

14. Alvar Nordin                            29.15

15. Bengt-Olof Byström               29.18

16. Dan Skoglund                          30.39

17. Yngve Viklund                        31.34

18. Lars Karlsson                           32.46

19. Carl-Mikael Unger                  34.46