Månadsarkiv: december 2021

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Hemsö IF och Hemsö Skärgårdsförening

Förändringar i färjans turlista from 1 februari 2022

Färjerederiet har beslutat att införa fler kallelseturer från Hemsösidan pga att ett flertal turer på vintern går tomma.

Därför införs en vinter och en sommarturlista. För att förenkla kallelserna skulle det ha kommit en app till mobiltelefon att använda för att kalla färjan. Denna skulle ha kommit i mars!

Vi har kunnat konstatera att den inte har kommit och Trafikverket har nu inget datum för när den kan komma!

Helgtrafiken under vinterhalvåret påverkas ej.

Nya vinterturlistan som gäller från 1 februari ser ut så här:

 

 

 

 

 

Information från Hemsö IF

Till och med 20/2 2022 har Hemsö IF:s medlemmar möjlighet att lämna in motioner till årsmötet som hålls i slutet av mars månad.

För att vara röstberättigad på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald senast 2 månader före årsmötet. Medlemsavgiften kan betalas till postgiro 29 38 32 – 2 eller via swish till 123 326 61 86

Även förslag till valberedningen kan lämnas samtidigt.

Motioner och förslag till valberedningen mailas till: hemsoif.1901@gmail.com eller skickas med brev till

Hemsö IF Hultom 302  871 96 Hemsön

/Styrelsen Hemsö IF