Grundstötning

Grundstötning utanför Hemsö på fredagen
Besättningen har lyckats ta sig i land.

 

Vid 1-tiden natten till lördag grundstötte – enligt S.T. – finska ångaren Orion mellan Lungö och Högbonden strax norr om Härnösand. Svår snötjocka rådde vid tillfället och sjön gick synnerligen grov. Fartygets gnist begärde omedelbar hjälp och lotsbåtar avgingo också från Härnö, men måste återvända på grund av bränslebrist.

 

Vid 2-tiden gingo båtarna ut på nytt för att undsätta haveristen. Neptunbolagets bärgningsångare Diana har från Söderhamn avgått till undsättning. Orion, som var på väg från Holmsund till Kramfors för komplettering av lasten hade vid strandningstillfället 900 stds trävaror ombord. Ångarens styrman har på lördagsmorgonen själv kunnat ta sig i land. Han meddelade att ångaren i den starka nordostliga stormen och snötjockan gått rakt på land. Ångaren är vattenfylld och står mycket illa till med den höga sjön rakt emot sig. Någon fara för besättningen torde icke föreligga.

 

Orion, som mäter 5.500 ton d.w. äges av rederiaktiebolaget Iris i Mariehamn och fördes av kapten M. Karlsson. Besättningen uppgår till 26 man.

 

Den grundstötta ångarens läge var på lördagsmorgonen fortfarande svårt på grund av den grova sjön. Kaptenen är ännu kvar ombord, men besättningen har tagit sig i land. Bärgningsångaren hade ännu vid middagstiden icke anlänt. Man är för närvarande sysselsatt med att bärga den del av däckslasten som gick överbord, då ångaren fick slagsida. Förmasten knäcktes, då ångaren gick på grundet. Katastrofplatsen ligger endast tio meter från land.

 

Läget för den vid Kläppsö utanför Hemsö strandade finska ångaren Orion var på söndagseftermiddagen oförändrat. Bärgningsångaren Diana har anlänt till strandningsplatsen. Och för närvarande pågå undersökningar rörande möjligheterna för ångarens bärgning.

 
Källa: Nya Norrland