Månadsarkiv: april 2013

Information från Hemsö Skärgårdsförening

Hemsö Skärgårdsförening representerar sina medlemmar i föreningen genom den styrelse som medlemmarna valt på årsmötet.

 

 Föreningens mål är att arbeta för Hemsöns utveckling och att vara en representant för föreningens medlemmar i kontakter med myndigheter, företag osv. Självklart vill föreningen verka för alla bofasta Hemsöbor, och även för våra sommargäster.

 

 Vad gäller det kommande mötet med färjerederiet så har Skärgårdsföreningen inte lyckats att få detta till ett allmänt möte eftersom Färjerederiet sagt blankt nej till ett sådant möte. För att dialogen inte helt skall försvinna så beslutade Skärgårdsföreningens styrelse att ändå delta i ett möte med rederiet där vi har inbjudit representanter från kommunen, räddningstjänsten, företagare m fl. att delta. Att helt avsluta diskussionen med rederiet ansåg vi inte vara möjligt utan direkt olämpligt. Ska någon förbättring komma till stånd så kan det enbart ske genom diskussion – nformation från båda parter.

 

Den enkät som skickats ut i alla brevlådor är naturligtvis ingen ”folkomröstning” men genomfördes eftersom Härnösands Kommun önskade ett sådant underlag. Enkät-delen om färja eller fast förbindelse är alltså inte Hemsö Skärgårdsförenings initiativ utan kommunens.

 

Däremot  ville styrelsen för Skärgårdsföreningen få in åsikter om situationen med linfärjan inför mötet med rederiet. Av den anledningen genomfördes enkäten som samtidigt gav tillfälle att lämna åsikter om färjan!

 

Anteckningar från medlemsmötet 8/4 kommer inom kort.