Byalagsstafett 1979

Byalagsstafett 1979

17/3 1979

Sträcka 1

1.  Dalom                            Torsten Norberg                 13.53

2.  Hultom 1                       Hans Östberg                      14.59

3.  Hultom 3                       Bertil Bergqvist                  16.07

4.  Nordanö                        Yngve Viklund                   16.45

5.  Hultom 4                       Peter Larsson                      16.52

6.  Drafle 2                         Lars Erik Nilsson                17.17

7.  Utanö 1                          Pelle Sundin                       17.18

8.  Drafle 1                         Marianne Johansson           17.35

9.  Hultom 2                       John Näsholm                     21.12

10. Utanö 2                         Rakel Börjesson                  23.44

11. Utanö 3                         Arne Sundin                       23.46

 

Sträcka 2

1.  Dalom                            Lars Göran  Bystedt           16.00             29.53

2.  Utanö 1                          Christer Nordin                  14.32             31.50

3.  Nordanö                        Runar Granholm                 15.23             32.08

4.  Drafle 1                         Yngve Pettersson               15.11             32.46

5.  Hultom 1                       Ylva Åkerlund                    17.57             32.55

6.  Hultom 4                       Anna Greta Börlin              19.06             35.58

7.  Hultom 3                       Asta Nordin                        20.08             36.15

8.  Drafle 2                         Sara Johansson                   18.59             36.16

9.  Hultom 2                       Tore Nordin                        15.58             37.10

10. Utanö 2                         Åke Höglund                      21.06             44.50

11. Utanö 3                         Britt Wiklund                     25.25             49.11

 

Sträcka 3

1.  Dalom                            Knut Abrahamsson             14.36             44.29

2.  Utanö 1                          Anders Nordin                   14.32             46.22

3.  Drafle 1                         Anna Johansson                  15.36             48.22

4.  Hultom 4                       Bruno Nyberg                     13.14             49.12

5.  Nordanö                        Lars Erik Viklund               17.38             49.46

6.  Drafle 2                         Stig Johansson                    13.44             49.50

7.  Hultom 1                       Inge Bergqvist                    18.10             51.08

8.  Hultom 3                       Dan Skoglund                    16.42             52.57

9.  Hultom 2                       Anette Nordin                    17.19             54.29

10. Utanö 2                         Åke Westman                     16.40             61.30

11. Utanö 3                         Georg Nyberg                     27.00             76.11