Månadsarkiv: december 2022

Valberedningen Hemsö IF

Valberedningen består av Erik Kempe och Monika Rosenkilde.

Förslag till val vid årsmötet lämnas till dessa båda.

Styrelsen

Motioner till Hemsö IF:s årsmötet 2023

Motioner inlämnas till styrelsen senast 12 februari 2023 till mailadress  hemsoif.1901@gmail.com

Styrelsen

 

Medlemsavgift Hemsö IF 2023

Du vill väl bli medlem i Hemsö IF?!
Gäller hela 2023
Enskild 100kr
Familj 200kr
PG: 293832-2
Swish: 123 326 61 86
Ange: för och efternamn, adress och ev mailadress.
Välkomna som medlemmar 💛🖤
/Hemsö IF styrelse