Om Skärgårdsföreningen

Ändamålet med föreningens verksamhet är att vara kontaktorgan för Hemsöns befolkning gentemot myndigheterna och att verka för att ölivet utvecklas i positiv riktning. Medlemsavgift 150 för familj och 100 kr för enskild kan betalas till postgiro 478 04 69-5

 

Styrelsen
Monika Bäcklund 070-6478364 Ordförande
Torsten Norberg 0730571858 Ledamot
Tord Lind 070-3914678 Sekreterare
Birgitta Persson Suppleant
Bertil Bergqvist 073-0611620 Ledamot
Lena Hultin 0706503051 Kassör
Helen Eriksson 0730571858 Suppleant
Ulf Rehnberg 070-343 82 35 Ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*