Om Skärgårdsföreningen

Ändamålet med föreningens verksamhet är att vara kontaktorgan för Hemsöns befolkning gentemot myndigheterna och att verka för att ölivet utvecklas i positiv riktning. Medlemsavgift 100 kr kan betalas till postgiro 478 04 69-5

 

Styrelsen
Monika Bäcklund 070-6478363 Ordförande
Torsten Norberg 0611-670 95 Kassör
Tord Lind 070-3914678 Sekreterare
Kalle Bäcklund 0611-36 89 91 Ledamot
Bertil Bergqvist 073-0611620 Ledamot
Lena Hultin 0611-67115 Suppleant
Helen Eriksson 0611-670  95 Suppleant
Ulf Rehnberg 070-343 82 35 Suppleant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*