Om Skärgårdsföreningen

Ändamålet med föreningens verksamhet är att vara kontaktorgan för Hemsöns befolkning gentemot myndigheterna och att verka för att ölivet utvecklas i positiv riktning.

 

Styrelsen
Monika Bäcklund 0611-67133 Ordförande
Torsten Norberg 0611-670 95 Kassör
Tord Lind 0611-671 00 Sekreterare
Kalle Bäcklund Ledamot
Bertil Bergqvist  0611-67113 Ledamot
Lena Hultin Suppleant
Helen Eriksson 0611-670 95 Suppleant
Kerstin Sjölander Suppleant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*