Båtsmännens väg

Marche Route för 40 man Crono Båtsmän av 2 dra Wästernolands Compagniets 1sta del, som til tjenst göring wed Crono Wärfwet i Stockholm komma at upfordras detta år 1780.

 

 

 

1780 Maji Mil
8 Samlas Manskapet i Hullsta till Beklädnings Munstring och samma dag till Undrom 22
9 Til Fantskog, med ombyte i Kongsgården 3
10 Til Äland med ombyte i Weda 3 1/4
11 Samlas manskapet i Äland til Beklädnads Munstring  
12 Til Fjäl, med ombyte i Mark 3
13 Til Njurunda med ombyte i Färsta 3 3/4
14 Högtids och Rastedag  
15 Efter Guds tjensten til Gnarp 3
16 Til Wia, med ombyte i Harmånger 3
17 Til Enånger, med ombyte i Sanna och Iggesund 3 7/8
18 Rastedag  
19 Til Momyskje, med ombyte i Norala 3 3/4
20 Til Hamrånge, med ombyte i Skog 4 2
21 Sön-och Rastedag  
22 Til Gefle, med ombyte i Tröje 3 1/4
23 Munstring i Gefle  
24 Til Elfkarleby 2 2
25 Til Yfre, med ombyte i Meheda 3 2
26 Raste dag  
27 Til Högsta med ombyte i Läby 3 1/4
28 Efter Gudstjensten til Upsala 1 1/4
29 Efter Munstringen til Märsta,ombyte i Alsike 3 1/4
30 Rastedag  
31 Til Stockholm, med ombyte i Rotebro Ifrån Hullsta til Äland ärfordras 6 Skjuts hästar och ifrån Äland, hela wägen sedan 11 hästart med förswarl. åkeredskap. 3 3/4

Stockholm d 31 Martti 1780 Carl Hansson /O.J. Söderlind