Ångaren Truls

FARTYG PÅ GRUND INVID HÄRNÖSAND
Ångaren var på väg från Hallstanäs till Frankrike
Många sjöolyckor under julhelgens dimma

 

Ångaren Truls av Oslo grundstötte vid sjutiden på julaftonskvällen på ett litet skär strax norr om Härnösand. Grundstötningen skedde under dimma. Truls, som närmast kom från Hallstanäs vid Ångermanälven, hade 4.912 ton mekanisk trämassa ombord och var destinerad till Rouen. Vid grundstötningen hade fartyget en fart av åtta knop. Ångaren blev läck i förpiken och lastrum nr 1. På juldagsmiddagen stod vattnet omkring en halv meter högt över fördäcket, men akterskeppet låg högt över vattenytan. Neptunbolagets bärgningsångare Helios och Diana ha anlänt till haveristen och igångsatt länspumpning. Så snart en del av lasten lossats, skall man försöka dra ångaren av grundet och införa den till Gustavsviks torrdocka för tätning. Såvitt man nu kan se, äro utsikterna för fartygets bärgning stora. Truls mäter 5,500 d.w.

 

Den strandade ångaren kan bärgas.

 

Enligt vad Nya Norrland inhämtat påbörjades på juldagen länspumpningen av den strandade ångaren Truls, varvid man först måste lossa ungefär 250 ton massa för att komma ner med pumparna. Hela förskeppet står under vatten, men med största visshet torde man kunna bärga ångaren. Grundstötningen skedde vid en ögrupp strax norr om Härnösand.

 

Nya Norrland hade i går ett samtal med bärgningsbolagets ombud i Härnösand, konsul C.A Ringblom, som framhöll att bärgningsmanskapet arbetar för fullt både dag och natt. Båten ligger gynnsamt till för bärgningsarbetet och vädret är det allra bästa. Dykare har varit nere för att undersöka skadorna, som befunnits vara rätt betydande. Man hyser dock de allra största förhoppningar att kunna provisoriskt täta fartyget och få detsamma flottaget, så att det kan föras till Gustavsviks docka för att undergå reparation. Bärgningsbåtarnas pumpar äro ständigt i gång varigenom fartyget hålles i jämnvikt.

 

 

Källa Nya Norrland