Motioner till Hemsö IF:s årsmötet 2023

Motioner inlämnas till styrelsen senast 12 februari 2023 till mailadress  hemsoif.1901@gmail.com

Styrelsen

 

Kommentarer inaktiverade.