Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening 2023

Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening verksamhetsåret 2023

Styrelsen har bestått av; Monika Bäcklund, Torsten Norberg, Tord Lindh, Birgitta Persson, Bertil Bergqvist och Lena Hultin.

Under året har det hållits fyra styrelsemöten.

Året har präglats av otaliga digitala möten.: Landsbygdsrådet, Skärgårdarnas Riksförbunds. Färjegrupp, Trafikverket och Färjerederiet, Trafikutskottet och vår egen förening fysiskt.

Ett första möte har hållits med vår nya ledchef.

Sanitetsvagnen vid Hultoms brygga fortsätter att vara populär. Tyvärr ingen inkoppling av el ännu, Vi har äntligen fått byggnadslov för vagnen.

LEA-projektet har genomförts och en broschyr om Hemsön togs fram. Allt utan kostnad för Skärgårdsföreningen.

Ny tidtabell infördes från färjerederiet. Nu är det kallelseturer från båda sidorna

Vi har under året skaffat mer utrustning till vårt skyddsrum. Märkligt nog får vi inte se skyddsrummet på MSB:s karta. Det är inte godkänt eftersom deras inspektörer inte har varit där! Sunt förnuft säger att vårt skyddsrum förmodligen är ett av de bästa i landet.

Vår begäran om åtgärder på vägen över ön avslogs av Trafikverket.

Vi fick även i år Härnösands kommun att stå för toaletter vid våra färjelägen.

Kopparnätet för telefoni stängdes ner 2023. Flera hushåll blev av med telefoni och det dröjde innan Post o Telestyrelsen kom och gjorde mätningar

Under året har projektet CIP Civil Insats Personal genomförts med mycket stor uppslutning. Övningar har genomförts och utrustning har delats ut.

Under året har även Lena Hultin utsetts som ny kassör och firmatecknare pga Torstens sjukdom.

Vaccination mot Covid har genomförts i Hemsö IF:s lokal för samtliga över 65 år.

För Hemsö Skärgårdsförening:

 

 

Monika Bäcklund Ordförande                                                            Torsten Norberg Kassör

 

 

Tord Lindh Sekreterare                                                                       Bertil Bergqvist Ledamot

 

 

Ulf Rehnberg  Ledamot                                                                   Lena Hultin Ledamot

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.