Hemsö Skärgårdsförening

storkarta

Välkommen till vår hemsida!

 

Hemsön ligger som en skimrande pärla i Ångermanälvens utlopp, en naturlig startpunkt för Höga Kusten-området. Ta färjan över och besök Hemsö Fästning, låt själen vila i kyrkan med utescenen Gropen, sola och bada på badstranden vid Sågsand, delta i midsommarfirandet vid dansbanan i Nordanö, åk skidor i elljusspåret och mycket, mycket mera.


På vår hemsida hittar du information om Hemsö Skärgårdsförenings verksamhet, Hemsöns historia, lokala företag och föreningar, evenemang, färjetider och vad du annars kan vilja veta. Hittar du inte den information du söker? Hör av dig så försöker vi hjälpa dig.

 

Välkommen in!

 

Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening 2023

Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening verksamhetsåret 2023

Styrelsen har bestått av; Monika Bäcklund, Torsten Norberg, Tord Lindh, Birgitta Persson, Bertil Bergqvist och Lena Hultin.

Under året har det hållits fyra styrelsemöten.

Året har präglats av otaliga digitala möten.: Landsbygdsrådet, Skärgårdarnas Riksförbunds. Färjegrupp, Trafikverket och Färjerederiet, Trafikutskottet och vår egen förening fysiskt.

Ett första möte har hållits med vår nya ledchef.

Sanitetsvagnen vid Hultoms brygga fortsätter att vara populär. Tyvärr ingen inkoppling av el ännu, Vi har äntligen fått byggnadslov för vagnen.

LEA-projektet har genomförts och en broschyr om Hemsön togs fram. Allt utan kostnad för Skärgårdsföreningen.

Ny tidtabell infördes från färjerederiet. Nu är det kallelseturer från båda sidorna

Vi har under året skaffat mer utrustning till vårt skyddsrum. Märkligt nog får vi inte se skyddsrummet på MSB:s karta. Det är inte godkänt eftersom deras inspektörer inte har varit där! Sunt förnuft säger att vårt skyddsrum förmodligen är ett av de bästa i landet.

Vår begäran om åtgärder på vägen över ön avslogs av Trafikverket.

Vi fick även i år Härnösands kommun att stå för toaletter vid våra färjelägen.

Kopparnätet för telefoni stängdes ner 2023. Flera hushåll blev av med telefoni och det dröjde innan Post o Telestyrelsen kom och gjorde mätningar

Under året har projektet CIP Civil Insats Personal genomförts med mycket stor uppslutning. Övningar har genomförts och utrustning har delats ut.

Under året har även Lena Hultin utsetts som ny kassör och firmatecknare pga Torstens sjukdom.

Vaccination mot Covid har genomförts i Hemsö IF:s lokal för samtliga över 65 år.

För Hemsö Skärgårdsförening:

 

 

Monika Bäcklund Ordförande                                                            Torsten Norberg Kassör

 

 

Tord Lindh Sekreterare                                                                       Bertil Bergqvist Ledamot

 

 

Ulf Rehnberg  Ledamot                                                                   Lena Hultin Ledamot

 

 

 

Årsmötesprotokoll Hemsö Skärgårdsförening

Protokoll fört vid Hemö Skärgårdsförenings ordinarie årsmöte 2024-05-18

 

 • 1 Mötet förklarades öppnat
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund
 • 3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh
 • 4 Att justera dagens protokoll valdes Karl-Erik Nilsson och Kerstin Nilsson,
 • 5 Kallelsen till mötet godkändes
 • 6 Dagordningen godkändes
 • 7 Ekonomisk rapport lämnades och godkändes
 • 8 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 9 Verksamhetsberättelse för 2023 föredrogs och godkändes.
 • 10 Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023
 • 11 Till ordförande på ett år valdes Monika Bäcklund
 • 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Torsten Norberg och Lena Hultin
 • 13 Till suppleanter valdes Helen Eriksson och Birgitta Persson
 • 14 Till revisorer valdes Camilla Nilsson och Jeanette Bystedt.
 • 15 Att teckna föreningens firma var och en för sig valdes Monika Bäcklund och Lena Hultin.
 • 16 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund
 • 17 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund
 • 18 Till representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund.
 • 19 Till valberedning valdes Conny Hultin
 • 20 Medlemsavgiften besämdes till 150 kr för familj och 100 kr för enskild medlem,.
 • 21 Övriga frågor.

Information lämnades om statusen på vår brandspruta. Går troligen inte att reparera, Räddningstjänsten ska undersöka om vi kan få en ersättare. Om ingen ersättare finns ska strömmen klippas till brandgaraget.

Information bör utgå om ändring av konto för inbetalning av medlemsavgifter, Nordea kontot skall stängas pga bank-kostnaderna.

Ordförande har kontaktat kommunen om el-installationen till bastuvagnen.

Föreningen har erhållit tio frälsarkransar att placera ut på ön.

Ordförande kontrollerar med kommunen om vi kan få baja-major vid färjlägena även i år.

Tord lämnade besked om att Färjerederiet äntligen ska ta tag i markfrågan på Hemsösidan av färjläget.

Jeanette Bystedt berättade att en brandslang nu finns vid skol-huset, den räcker även till Hemsö IF:s klubbhus.

Inga fler övriga frågor fanns.

 • 22 Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Tord Lindh

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Karl-Erik Nilsson                                     Kerstin Nilsson

 

Nu börjar motionsbingon!

Söndag 2/6 kl 10:30 till 13:00 startar motionsbingon för säsongen.

Vi bjuder på fika!

Välkomna

Hemsö IF

Grovsophämtning 14/5

Tisdag 14/5 kl 16-1830 finns containers från Hemab vid kyrkan.

Information om kallelseturer från Strinningen.

Färjerederiet försöker att standardisera tidtabellerna och här på Hemsön har vi haft olika tidtabeller för ön och fastlandet vilket nu tas bort.

Tyvärr gick ingen information om förändringen ut pga ett missförstånd. Dock har man lovat att inte vara allt för hårda på kravet om kallelse så här i början.

 

Vidare är det nu klargjort att det finns ingen stopp-tid för när man får ringa och kalla färjan, bara man ringer före avgång. Ledchefen går ut med info till all personal på leden.

Hemsö Skärgårdsförening

 

 

Årsmöte Hemsö IF 26/3 kl 1300

Hemsö IF kallar till ordinarie årsmöte Söndag den 24 mars kl 1300 i klubbhuset. Dagordning enligt stadgarna.
Vi bjuder på fika
Välkomna
Hemsö IF

Materiel till Civila Insats Personer, CIP.

Information för er som är med som Civila Insats Personer, CIP. Resterande utrustning är nu beställda och bör komma inom kort. Utöver detta ämnar Räddningstjänsten ha en övning under våren och kanske även en repetitionsutbildning. Återkommer när materielen har anlänt.
Hemsö Skärgårdsförening

God Jul och Gott Nytt År!

Hemsö Skärgårdsförening önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Dementi om fiberinstallation på Hemsön

Angående fiberinstallation på Hemsön. Tyvärr sprids det tydligen felaktig information om att Hemsö Skärgårdsförening håller på att ta fram ett alternativ till Open Infras erbjudande. Detta är totalt fel! Det finns inga möjligheter att göra detta eftersom Open Infra har fått bidragen från Post och Telestyrelsen. Något alternativ för fiberinstallation kommer inte att ske förrän om 5 till 8 år!
Hemsö Skärgårdsförening

Information om fiber på Hemsön

Informationsmöte fiberutbyggnad!
Kom till församlingshemmet nu på TORSDAG den 30e nov. Från kl 18 bjuder Open Infra på grillat och kl 19 börjar informationsmöte gällande fiberutbyggnaden på ön.
För er som inte kan vara på plats kan man vara med på länk men ni behöver i så fall höra av er till Ricard som håller i mötet. Ni når honom på mail ricard.rossing@openinfra.com eller via tel 073-0787388.
Nu har flera fastigheter på södra delen av ön anmält sig för att vara med på detta projekt, 150 anslutningar behövs för att detta ska bli av.