Välkommen på infomöte ”Civil Insatsperson på Hemsön 13/4 kl 1830 Hemsö IF

Välkommen på infomöte
”Civil Insatsperson på Hemsön”
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen bjuder in till en träff för att informera
att räddningstjänsten under våren 2023 kommer införa konceptet Civil
Insatsperson (CIP) på Hemsön.
Bakgrund:
Normalt tar det längre tid innan samhällets räddningsstyrkor når landsbygden,
Hemsön ser räddningstjänsten som ett prioriterat område att starta upp Civil
Insatsperson på. Konceptet grundar sig på den vetskapen om att flertalet
olyckorna sker på landsbygden. Räddningstjänsten kommer erbjuda kostnadsfri
utbildning för den som väljer att göra en insats för ön och dess befolkning.
Datum för utbildning kommer ut lite senare.
Vad är en Civil Insatsperson:
”En Civil Insatsperson väljer själv om hen har möjlighet att bistå med sin hjälp
vid en inträffad händelse, den Civila Insatspersonen jobbar på samma sätt som
om hen skulle ”råka” komma först på t.ex en trafikolycka, i att göra en insats
innan räddningstjänst eller ambulans kommer till platsen. Man är bara en
medmänniska med en utbildning (CIP), skillnaden är att personen får via ett
SMS vetskap om att det inträffat en olycka eller en brand på sin Ö.”
Är du intresserad av att hjälpa nödställda människor i din närhet och bli en
Civil Insatsperson på Hemsön? Då är du välkommen på infomötet!
När: 13/4
Tid: 18.30- ca19.30
Plats: Hemsö If klubbstuga
Välkommen som Du är, Vi bjuder på fika!
Maria Ålund Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 0611-870 30

Kommentarer inaktiverade.