Protokoll från möte med färjerederiet 8 oktober 2013

HEMSÖ FÄSTNING    2013-10-08

 

Trafikverket Underhåll, Trafikverket Färjerederiet,

Härnösands Kommun & Hemsö Skärgårdsförening.

 

Närvarande:

Karl-Erik Hermansson TU, Staffan Eriksson TF, Kjell Eriksson TF,

Johan Frykland HK, Monika Bäcklund HS, Torsten Norberg HS,

Bertil Bergqvist HS, Kalle Bäcklund HS, Kerstin Sjölander HS,

Helen Eriksson HS, Bengt-Ove Högström & Gudrun Pettersson Hemsöbor.

 

Nora färjan kommer ej tillbaka, trafikerar en annan led i Stockholms skärgård.

Stål bryggorna för frigående färja har transporterats till Vaxholm för underhåll.

Sanna färjan kan ändå lägga till för fotgängare men ej för bilister.

Vid problem med linfärjan så kopplas drivenheten (lilla gröna) in.

Man har kört med drivenheten vid ett färjehaveri i Dalsland ca en månad utan problem.

Enligt avtalet ska problem lösas inom två timmar.

Vid akut sjukdom är det Räddningstjänsten – Landstinget som tar vid.

Vintertid som en nödlösning kommer det att ligga en mindre bogserbåt på plats

ifall Sanna färjan skulle få problem. Den kan sid- bogsera Sanna in till land.

Kan även vara behjälplig vid isbildning.

En strömbildare/omrörare skall firas ner vid landsfästen för att hålla isfritt.

Djupet är avgörande för att det ska fungera på ett effektivt sätt.

Rakel är installerad och personalen har genomgått utbildning.

Projekt utbildning med god service och miljö pågår också.

Vid problem kontaktar personalen trafikledningscentralen som i sin tur

kontaktar SOS eller annan aktuell enhet. Kan vara ev. trafikstörning.

Teleoperatörer är för närvarande Tele2, Telia & Rakel.

Förslag ligger att skicka en SMS-kedja om problem med färjan uppstår.

Kallelse telefonen i kuren på Hemsösidan är bytt 2 ggr.

Trafikmärket vid Hemsö landsfäste vad gäller var annan bil,

kontrolleras av trafikverket. Höger regeln?

I somras gick Sanna färjan till Holmön eftersom den färjan där skulle på varv.

Vilket varv man använder sig av avgörs via en upphandling.

24/9-2013 Genomfördes en besiktning av linfärjan.

Enligt transportstyrelsen finns det inget krav på passagerarutrymmen.

Dörrarna frös i vintras, problem med öppning och stängning.

Enligt trafikverket -färjerederiet berodde det på gummilisterna under

dörrarna. De är nu avlägsnade.

Buller nivån i passagerarutrymmet kunde ej besvaras nu men aktuell bullernivå

protokoll skall skickas till Skärgårdsföreningen vid tillfälle.

Ett ton sand och mattor har fyllts i passagerarutrymmet för att hämma ljudnivån.

Linfärjan kommer att dockas till våren, görs med 2 ½ års mellanrum.

Ordförande Monika tackade för att 23:30 turen var återinsatt, vi höll med.

Vintertid är Thomas med traktor och färjpersonalen engagerad att hålla rent

från snö vid landsfästena och på färjan.

Trafikljusen på Hemsösidan kommer ej att installeras detta år.

Toalett på Sanna färjan kan användas vid nödfall. Problem med städningen.

Blommor sommartid på Hemsölandsfäste, samarbete Kommunen, Trafikverket,

Färjerederiet och Hemsö Skärgårdsförening.

Invigning av färjan planeras till våren.

En tjänst som tillförordnad distriktschef Holmön / Hemsön är utlyst.

Ordförande Monika tackade för uppslutningen och avslutade mötet.

Vi tackar också Hemsö fästning/Skärgårdsföreningen för mycket gott fika.

 

Vid protokollet

Gudrun Pettersson

 

 

 

 

Ordförande: Monika Bäcklund                                Justerare: Staffan Eriksson

Kommentarer inaktiverade.