Information om vindkraft

Information från Vindkraftskommiten, Hemsön

I samband med informationsmötet i Gropen den 28 Juni, tillsattes en Vindkraftskommite som innehåller följande personer:

Tord Lind, Anna Wikner, Per-Erik Åström och Peter Byström

Vi fick i uppgift att samla in information om vindkraftsprojektet och ta tillvara på dom  intressen som finns. Att kunna vara en kanal mellan boende/sommargäster och myndigheter.

Vi har haft 2 möten där vi skapat oss en bredare bild av vad hela det här vindprojektet handlar om, och vad vi bör göra framöver.

Glädjande så var det många som lämnade in sina synpunkter till Samrådsmötet den 10 Juli.

Vi har även beslutat om att bjuda in företrädare för dom myndigheter som är del i denna process, vi har en förhoppning att kunna ha det mötet i September månad”

 

Kommentarer inaktiverade.