Välkommen på infomöte ”Civil Insatsperson på Hemsön 13/4 kl 1830 Hemsö IF

Välkommen på infomöte
”Civil Insatsperson på Hemsön”
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen bjuder in till en träff för att informera
att räddningstjänsten under våren 2023 kommer införa konceptet Civil
Insatsperson (CIP) på Hemsön.
Bakgrund:
Normalt tar det längre tid innan samhällets räddningsstyrkor når landsbygden,
Hemsön ser räddningstjänsten som ett prioriterat område att starta upp Civil
Insatsperson på. Konceptet grundar sig på den vetskapen om att flertalet
olyckorna sker på landsbygden. Räddningstjänsten kommer erbjuda kostnadsfri
utbildning för den som väljer att göra en insats för ön och dess befolkning.
Datum för utbildning kommer ut lite senare.
Vad är en Civil Insatsperson:
”En Civil Insatsperson väljer själv om hen har möjlighet att bistå med sin hjälp
vid en inträffad händelse, den Civila Insatspersonen jobbar på samma sätt som
om hen skulle ”råka” komma först på t.ex en trafikolycka, i att göra en insats
innan räddningstjänst eller ambulans kommer till platsen. Man är bara en
medmänniska med en utbildning (CIP), skillnaden är att personen får via ett
SMS vetskap om att det inträffat en olycka eller en brand på sin Ö.”
Är du intresserad av att hjälpa nödställda människor i din närhet och bli en
Civil Insatsperson på Hemsön? Då är du välkommen på infomötet!
När: 13/4
Tid: 18.30- ca19.30
Plats: Hemsö If klubbstuga
Välkommen som Du är, Vi bjuder på fika!
Maria Ålund Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 0611-870 30

Kallelse årsmöte Hemsö IF Söndag 26/3 kl 1300 klubbhuset Hultom

KALLELSE         

Söndag den 26 mars håller Hemsö IF årsmöte kl.13:00

i Klubbhuset, Hultom.

Samtliga handlingar till årsmötet finns att tillgå hos styrelsen en vecka innan mötet. 

 Maila: hemsoif.1901@gmail.com eller ring:

 Tord Lindh: 070-391 46 78

Välkomna önskar Styrelsen Hemsö IF

Valberedningen Hemsö IF

Valberedningen består av Erik Kempe och Monika Rosenkilde.

Förslag till val vid årsmötet lämnas till dessa båda.

Styrelsen

Motioner till Hemsö IF:s årsmötet 2023

Motioner inlämnas till styrelsen senast 12 februari 2023 till mailadress  hemsoif.1901@gmail.com

Styrelsen

 

Medlemsavgift Hemsö IF 2023

Du vill väl bli medlem i Hemsö IF?!
Gäller hela 2023
Enskild 100kr
Familj 200kr
PG: 293832-2
Swish: 123 326 61 86
Ange: för och efternamn, adress och ev mailadress.
Välkomna som medlemmar 💛🖤
/Hemsö IF styrelse

Söndag 20/11 kl 1800 Hemsö IF:s klubbhus, information telefoni

Information inför Telias nedkoppling av det fasta telefon-nätet. 2023-03-31

Infon gäller er med fast telefoni, är fast boende och inte har någon mobiltäckning.

Vi informerar om viken hjälp ni kan få och hur ni ansöker.

Tyvärr gäller detta inte er som är sommarboende/deltidsboende utan enbart er som är folkbokförda på Hemsön.

Välkomna!

Hemsö Skärgårdsförening

Insamlingen Spring för Liv fortsätter!

Tack alla ni som ställde upp och skänkte pengar och fikade vid vår insamling till cancerfonden! Ni som inte hade möjlighet att delta kan skänka en slant hela denna vecka antingen till postgiro 29 38 32 – 2 Hemsö IF eller swisha till 123 326 61 86

Tack på förhand!

Hemsö IF

Slogan för Hemsön

Inom LEA-projektet vill vi skapa en vision/slogan för Hemsön. Syftet är att vi vill bli fler fastboende, vi vill sätta Hemsön på kartan för turism och attrahera barnfamiljer. Våra förslag till slogan är:
Höga Kustens Pärla
Norrlands Portens Pärla
Norrlandskustens Pärla
Tycker du att dessa förslag är bra? Vilket är bäst?
Har du ett ännu bättre förslag? Kom gärna med synpunkter!
Hemsö IF och LEA-projektet

Spring för Liv 22/10 kl 1200 Hemsö IF:s klubbhus

LEA-möte 13/9 kl 1800 klubbhuset

Glöm inte LEA-mötet i klubbhuset den 13/10 kl 1800! Kom och diskutera Hemsöns framtid. Alla är välkomna!

Hemsö IF