Referat från valmötet på Vallen

Här kommer ett referat över vad som sas på valmötet på Vallen där glädjande nog alla partier deltog.

Valmöte på församlingshuset med våra lokala politiker.

Arrangerande Hemsö Skärgårdsförenings ordförande Monika Bäcklund hälsade alla välkomna och framförallt dagens moderator Urban Jonsson.

Följande politiker deltog:

Sverige Demokraterna Lennart Bergström och Rolf Skoglund

Liberalerna Olle Löfgren

Vänsterpartiet Martin Dahlen

Miljöpartiet Knapp-Britta Thyr

Socialdemokraterna Lotta Visén

Centern Per Erik Norberg

Moderaterna Kristian Huselius

Kristdemokraterna Ingemar Viklander

 

Dagens ämnen är Färjan – Bo och Bygga – Infrastruktur – ökad befolkning.

 

Färjan:

C anser att man bör bygga en bro även om det knappast sker inom 10-20 år.

M tror att ett brobygge kan komma i framtiden

L Vill skapa en pendlarparkering med motorvärmare och toalett på Hemsösidan.

MP påpekar att en sommartoalett redan finns på Strinningen

SD Undrar hur det är med reservfärja, en drivenhet för linfärjan finns.

KD Har färjan en framtid med nuvarande turism?

S är tveksamma till bro. Toaletter bör skapas.

V påpekar att Skärgårdsföreningen är kontaktombud.

MP anser att det bör göras ett projektförslag.

 

Infrastruktur och turism – boende

L Grunden för turism är infrastruktur och då behövs fiber

SD Fiberfrågan måste lösas nu.

KD Hemab bör dra fiber på ön.

S Radiolänk kommer tyvärr inte att fungera för hela ön. Kommunen har en utvecklingsavdelning – använd den!

C Bättre villkor för företag på landsbygden. Uno Jonsson är chef för tillväxtenheten.

V Utveckla turismen på Hemsön

M Gårdsförsäljning bör tillåtas även vad gäller alkohol

SD Fiberinstallationer är idag för dyra. En reservfärja behövs

MP Hemsön är prioriterat vad gäller fiber.

M och C Det stämmer inte – har aldrig varit så.

S Hemsön finns med i bredbandsplaneringen. Landsbygd 2.0 ger svar på en del frågor. Det finns medel via Leader.

Tord Lindh förklarade problemet med fiber på Hemsön. Den befintliga fibern kan ej användas pga en tvist mellan Kommunen och Skanova om vem som äger fibern. Eftersom det finns en befintlig fiber kan statsbidrag ej utgå för att dra en ny fiber. Vi befinner oss i ett moment 22. Mobilt bredband/radiolänk fungerar bara på delar av ön. Delar har inte ens täckning för mobil telefoni eller marksänd TV!

SD Tillväxtenheten – fungerar den?

Monika Bäcklund påpekar att Länsstyrelsen saknar en kontaktperson för skärgårdsfrågor vilket skall finnas på alla Länsstyrelser!

V + KD Hur förverkligas Landsbygdsrådets beslut?

 

Bo och bygga. Strandnära bebyggelse

Det är svårt att få bygglov. Fisket har problem med skarv och säl.

L Något har gått fel – siknät förstörs. Vi kan inte ha samma strandskydd som Stockholms skärgård.

C En viktig fråga! Lagstiftningen måste ändras och samma gäller naturvårdslagarna. Detaljplan kan hjälpa ibland.

Monika Bäcklund påpekar att möte har skett med Länsstyrelsen,, naturvårdsföreningen och andra föreningar. Vi tog fram vilka områden som kan bebyggas utan störningar. Den planen vet vi inte vad som har hänt med!

MP Havsörnen behövs för att hålla skarven borta, Hemsön är en del av Höga Kusten så det är viktigt med strandskyddet. Länsstyrelsen behöver vara mer aktiv i dessa frågor.

C Vi har mycket strand som kan bebyggas. Bra om kommunen och Länsstyrelsen kan ha samma grunder för beslut.

V Vi är restriktiva vad gäller att släppa på strandskyddet.

L Vi kan inte vänta öå fler Havsörnar, det bör bli skyddsjakt på skarv.

Torsten Norberg framhöll att det finns inget skyddsvärde vad gäller skarven, det är ingen inhemsk art.

M Från kommunen har man släppt på kravet om strandskydd. Beslut bör inte ligga på Länsstyrelsen utan hos kommunen.

V Länsstyrelsen har tillsyn så att lagar följs.

KD Skarvens population har ökat dramatiskt.

 

Tillgänglighet vägar och katastrofplanering

Under 2 månaders tid gick det inte att mötas på öns vägar pga dålig snöröjning vilket kommunen upphandlar.

L I upphandlingen krävdes miljöklassade fordon och det fungerade inte, det behövs riktiga maskiner.

M Antingen plogbil eller jordbrukstraktor till vintern. Förhoppningsvis en plogbil.

SD Förr fanns maskiner med snöslungor. Vi har nedrustat allt dylikt liksom försvar och sjukvård. Vårt parti vill ändra på detta! Det saknas även chaufförer.

MP Ett dåligt avtal och mycket snö gav detta resultat, Nu är det en ny entreprenör.

M Tanken är att man inte ska köra med jordbrukstraktorer.

V Det extrema vädret får vi vänja oss vid. Samhället har aldrig varit rikare än idag. Vad som krävs är en annan fördelning.

C Enskilda vägar är ett problem, det kan bli dyrt för enskilda fastighetsägare med lång väg och få bostäder.

KD Beredskap för brand finns det?

Tord Lindh informerade om att Skärgårdsföreningen har en motorspruta och slang, däremot ingen utrustning för skogsbrand. Spruta finns även i Prästhushamn. Hjärtstartare finns tillgänglig hos föreningen, Hemsö Fästning och Kyrkan. Frågan är om det finns en riskanalys vad gäller Hemsön.

SD Öborna måste få trygghet och hjälp från kommunen.

V Vet inte om det finns en riskanalys

L Vi får ta med oss frågan och återkomma.

Maja Carlgren påpekade att kollektivtrafiken inte fungerar för den som arbetar heltid i Härnösand.

MP Kollektivtrafiken bör byggas ut en översyn pågår.

Avslutning:

Monika Bäcklund tackade alla närvarande och speciellt moderatorn Urban Jonsson som fick en blombukett.

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.