Information från Hemsö IF

Till och med 20/2 2022 har Hemsö IF:s medlemmar möjlighet att lämna in motioner till årsmötet som hålls i slutet av mars månad.

För att vara röstberättigad på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald senast 2 månader före årsmötet. Medlemsavgiften kan betalas till postgiro 29 38 32 – 2 eller via swish till 123 326 61 86

Även förslag till valberedningen kan lämnas samtidigt.

Motioner och förslag till valberedningen mailas till: hemsoif.1901@gmail.com eller skickas med brev till

Hemsö IF Hultom 302  871 96 Hemsön

/Styrelsen Hemsö IF

Kommentarer inaktiverade.