Medlemsavgift Hemsö IF

Tyvärr förekommer det inbetalningskort för medlemskap i Hemsö IF som innehåller felaktig information!

På inbetalningskortet står det att medlemsavgiften skall vara betald senast 31/12 för att man ska ha rösträtt

vid föreningens årsmöte. För att ha rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgiften vara betald två månader

före årsmötet. Preliminärt är årsmötet satt till slutet av mars.

Det är inte Hemsö IF som har lämnat ut dessa inbetalningskort!

Hemsö IF

Tord Lindh

Kassör

Kommentarer inaktiverade.