Tord Lindh

Stöd Hemsö IF

Du kan stödja Hemsö IF via Svenska Spel via det som kallas för Gräsroten.

Svenska Spel delas nu upp i två bolag, Svenska Spel Sport och Casino där ex vis stryktipset finns och sedan AB Svenska Spel där ex vis Lotto finns.

När du lämnar in ett spel nästa gång så säg till att du vill stödja Hemsö IF så får vi en liten slant . Under förra året fick vi nästan 1800 kr trots att rätt få har tänkt på denna möjlighet: Efter årsskiftet kan du istället uppdatera dina gräsrotenval online. Det gör du då via de båda bolagens webbsidor: Turspel: www.svenskaspel.se/tur/grasroten

Sportspel: spela.svenskaspel.se/grasroten

Tacl på förhand!

Information om brandförsvar på Hemsön

I brandgaraget finns nu två bärbara motorpumpar tillsammans med slangar och kopplingar.

Den större motorsprutan är tyvärr trasig men reparation kommer att ske.För närvarande försöker vi få tag på tankar som kan användas för att forsla vatten på exempelvis en traktorvagn.

Till våren kommer utbildning/information att ske till alla som är intresserade.

Ett särskilt tack till Torsten Norberg och Hasse Östberg som har lagt ner mycket jobb på denna utrustning.

Hemsö Skärgårdsförening

Resultat av Spring för Liv 2018

Ett stort tack till alla er som ställde upp på Spring för Liv! Både som deltagare och funktionärer.

Totalt samlade vi in 7004 kr som oavkortat skänks till Cancerfonden.

 

Hemsö IF

Referat från valmötet på Vallen

Här kommer ett referat över vad som sas på valmötet på Vallen där glädjande nog alla partier deltog.

Valmöte på församlingshuset med våra lokala politiker.

Arrangerande Hemsö Skärgårdsförenings ordförande Monika Bäcklund hälsade alla välkomna och framförallt dagens moderator Urban Jonsson.

Följande politiker deltog:

Sverige Demokraterna Lennart Bergström och Rolf Skoglund

Liberalerna Olle Löfgren

Vänsterpartiet Martin Dahlen

Miljöpartiet Knapp-Britta Thyr

Socialdemokraterna Lotta Visén

Centern Per Erik Norberg

Moderaterna Kristian Huselius

Kristdemokraterna Ingemar Viklander

 

Dagens ämnen är Färjan – Bo och Bygga – Infrastruktur – ökad befolkning.

 

Färjan:

C anser att man bör bygga en bro även om det knappast sker inom 10-20 år.

M tror att ett brobygge kan komma i framtiden

L Vill skapa en pendlarparkering med motorvärmare och toalett på Hemsösidan.

MP påpekar att en sommartoalett redan finns på Strinningen

SD Undrar hur det är med reservfärja, en drivenhet för linfärjan finns.

KD Har färjan en framtid med nuvarande turism?

S är tveksamma till bro. Toaletter bör skapas.

V påpekar att Skärgårdsföreningen är kontaktombud.

MP anser att det bör göras ett projektförslag.

 

Infrastruktur och turism – boende

L Grunden för turism är infrastruktur och då behövs fiber

SD Fiberfrågan måste lösas nu.

KD Hemab bör dra fiber på ön.

S Radiolänk kommer tyvärr inte att fungera för hela ön. Kommunen har en utvecklingsavdelning – använd den!

C Bättre villkor för företag på landsbygden. Uno Jonsson är chef för tillväxtenheten.

V Utveckla turismen på Hemsön

M Gårdsförsäljning bör tillåtas även vad gäller alkohol

SD Fiberinstallationer är idag för dyra. En reservfärja behövs

MP Hemsön är prioriterat vad gäller fiber.

M och C Det stämmer inte – har aldrig varit så.

S Hemsön finns med i bredbandsplaneringen. Landsbygd 2.0 ger svar på en del frågor. Det finns medel via Leader.

Tord Lindh förklarade problemet med fiber på Hemsön. Den befintliga fibern kan ej användas pga en tvist mellan Kommunen och Skanova om vem som äger fibern. Eftersom det finns en befintlig fiber kan statsbidrag ej utgå för att dra en ny fiber. Vi befinner oss i ett moment 22. Mobilt bredband/radiolänk fungerar bara på delar av ön. Delar har inte ens täckning för mobil telefoni eller marksänd TV!

SD Tillväxtenheten – fungerar den?

Monika Bäcklund påpekar att Länsstyrelsen saknar en kontaktperson för skärgårdsfrågor vilket skall finnas på alla Länsstyrelser!

V + KD Hur förverkligas Landsbygdsrådets beslut?

 

Bo och bygga. Strandnära bebyggelse

Det är svårt att få bygglov. Fisket har problem med skarv och säl.

L Något har gått fel – siknät förstörs. Vi kan inte ha samma strandskydd som Stockholms skärgård.

C En viktig fråga! Lagstiftningen måste ändras och samma gäller naturvårdslagarna. Detaljplan kan hjälpa ibland.

Monika Bäcklund påpekar att möte har skett med Länsstyrelsen,, naturvårdsföreningen och andra föreningar. Vi tog fram vilka områden som kan bebyggas utan störningar. Den planen vet vi inte vad som har hänt med!

MP Havsörnen behövs för att hålla skarven borta, Hemsön är en del av Höga Kusten så det är viktigt med strandskyddet. Länsstyrelsen behöver vara mer aktiv i dessa frågor.

C Vi har mycket strand som kan bebyggas. Bra om kommunen och Länsstyrelsen kan ha samma grunder för beslut.

V Vi är restriktiva vad gäller att släppa på strandskyddet.

L Vi kan inte vänta öå fler Havsörnar, det bör bli skyddsjakt på skarv.

Torsten Norberg framhöll att det finns inget skyddsvärde vad gäller skarven, det är ingen inhemsk art.

M Från kommunen har man släppt på kravet om strandskydd. Beslut bör inte ligga på Länsstyrelsen utan hos kommunen.

V Länsstyrelsen har tillsyn så att lagar följs.

KD Skarvens population har ökat dramatiskt.

 

Tillgänglighet vägar och katastrofplanering

Under 2 månaders tid gick det inte att mötas på öns vägar pga dålig snöröjning vilket kommunen upphandlar.

L I upphandlingen krävdes miljöklassade fordon och det fungerade inte, det behövs riktiga maskiner.

M Antingen plogbil eller jordbrukstraktor till vintern. Förhoppningsvis en plogbil.

SD Förr fanns maskiner med snöslungor. Vi har nedrustat allt dylikt liksom försvar och sjukvård. Vårt parti vill ändra på detta! Det saknas även chaufförer.

MP Ett dåligt avtal och mycket snö gav detta resultat, Nu är det en ny entreprenör.

M Tanken är att man inte ska köra med jordbrukstraktorer.

V Det extrema vädret får vi vänja oss vid. Samhället har aldrig varit rikare än idag. Vad som krävs är en annan fördelning.

C Enskilda vägar är ett problem, det kan bli dyrt för enskilda fastighetsägare med lång väg och få bostäder.

KD Beredskap för brand finns det?

Tord Lindh informerade om att Skärgårdsföreningen har en motorspruta och slang, däremot ingen utrustning för skogsbrand. Spruta finns även i Prästhushamn. Hjärtstartare finns tillgänglig hos föreningen, Hemsö Fästning och Kyrkan. Frågan är om det finns en riskanalys vad gäller Hemsön.

SD Öborna måste få trygghet och hjälp från kommunen.

V Vet inte om det finns en riskanalys

L Vi får ta med oss frågan och återkomma.

Maja Carlgren påpekade att kollektivtrafiken inte fungerar för den som arbetar heltid i Härnösand.

MP Kollektivtrafiken bör byggas ut en översyn pågår.

Avslutning:

Monika Bäcklund tackade alla närvarande och speciellt moderatorn Urban Jonsson som fick en blombukett.

 

 

 

 

 

Resultat Hemsölunken 2018-07-28

I tryckande värme arrangerade Hemsö IF som vanligt Hemsölunken, en löpartävling för alla åldrar och kondition. 78 tappra löpare trotsade värmen och fullföljde loppet.

Samtliga deltagare fick som vanligt en plakett och prisbordet lottades ut på nummerlapparna.

Resultat flickor:

 1. Ellen Solberg 11.56
 2. Alexandra Mattsson 12.08
 3. Lovisa Vestman 12.20
 4. Ruth Egnell 12.25
 5. Amanda Elf 13.13
 6. Rebecka Kempe 14.04
 7. Nora Solberg                   15.16
 8. Edit Sparreus Näslund 15.21
 9. Lovis Kempe 16.04
 10. Miranda Andersson-Bäcklin 20.17
 11. Lova Nordlöf-Olsson 22.20
 12. Greta Stattin 23.30

Resultat Pojkar:

 1. Oliver Kempe 10.19
 2. Hanno Fischer-Jung 10.31
 3. Alexis Fischer-Jung 11.16
 4. Seven Backlund 11.23
 5. Mark Karlberg 11.37
 6. William Elf 12.16
 7. Einar Ekbäck 12.36
 8. Bob Skarin 12.39
 9. Elton Kempe 13.37
 10. Camillo Maxeiner 13.38
 11. John Händel 14.56
 12. Joel Kempe 15.07
 13. Sebastian Näslund-Hammarström 15.55
 14. Sixten Josjö 15.58
 15. Theo Uppling 16.01
 16. Frank Kempe 16.06
 17. John Solberg 16.16
 18. Seth Kempe 17.14
 19. Edvin Ekbäck 17.35
 20. Otto Karlberg 19-27
 21. Ture Mattsson 21.05
 22. Viggo Nordlöf-Olsson 22.20
 23. Ture Gidmark 22.40
 24. Gabriel Lundgren 27.36
 25. Noa Gidmark 31.40

Resultat Damer:

 1. Elisabeth Johansson 34.32
 2. Fanny Wrede 37.23
 3. Pornchita Mattsson 38.03
 4. Carita Rönnholm 41.10
 5. Annika Vestman 42.50
 6. Eva Widelund 43.09
 7. Lisa Kempe 43.47
 8. Kristina Vestman 46.03
 9. Amelie Dinges 50.00
 10. Kicki Westman 53.31

Resultat Herrar

 1. Mikael Näslund 25.29
 2. Philip Turdén 26.24
 3. Hans Sjödin 26.51
 4. Erik Lantz 27.14
 5. Mattias Näslund 28.01
 6. William Kempe 28.04
 7. Olle Bystedt 28.55
 8. Rickard Sjödin 29.01
 9. Johan Egnell 30.18
 10. Adrian Lindvall 31.29
 11. Johan Solberg 31.46
 12. Peter Bergman 32.54
 13. Petter Solberg 33.32
 14. Clemens Dinges 36.25
 15. Viktor Vestman 39-05
 16. Christian Jonsson 39.06
 17. Bo Viklander 40.50
 18. Andreas Maxeiner 41.05
 19. Jan Hupfer 42.06
 20. Linus Harlin 42.38
 21. Noel Nordlöf-Olsson 47.27
 22. Sebastian Fischer-Jung 47.28
 23. Stefan Nordlöf 47.29
 24. Conny Uppling 49.58
 25. Kjell Widelund 49.59
 26. Björn Bystedt 53.32

 

Ej tidtagning:

Johan Ekbäck                     Andreas Johansson             Anette Lundgren

Martin Lundgren                Arne Lundgren.

.

Beredskap inför eventuella bränder

Eftersom många har hört av sig och frågat vilken beredskap utöver räddningstjänsten som finns på Hemsön vad gäller bränder så vill vi informera om läget.

Hemsö Skärgårdsförening har en motorspruta i brandgaraget i Utanö och där finns även slang och kopplingar.

Utöver detta finns nu en vattentank fylld med vatten på ett traktorsläp färdigkopplad till en traktor. Vid behov av detta ring Torsten Norberg 0611-670 95

Dessutom finns brandredskap i Prästhushamn.

Förhoppningsvis kommer vi inte att behöva använda oss av dessa hjälpmedel!

Hemsö Skärgårdsförening

Arrangemang i midsommar

På midsommarafton arrangerar Hemsö IF som vanligt barnfest på dansbanan i Nordanö. Barnen hämtas upp med lövade traktorvagnar. Se vidare affischering.

På midsommardagen så blir det fotboll på hög nivå – inte VM men HM (Hemsö mästerskap) då Hemsöbor och sommargäster drabbar samman på Utanö-vallen. Se vidare affischering.

Slutligen så är det som vanligt motionsbingo på söndagen!

Välkomna

Hemsö IF

Biblioteks-snurra på plats

I färjhuset nedanför Hemsö IF:s klubbhus finns nu en biblioteks-snurra som Härnösands bibliotek har placerat där.

Lån behöver inte registreras – men var snäll och återställ de böcker du lånar från snurran och bordet.

Alla böcker som finns i bokhyllorna får du behålla om du vill.

Var varsam med snurran – ett stag saknas som ska kompletteras.

Om du vill ha någon särskild bok eller särskilt område så hör av dig så försöker vi fixa det!

Hemsö Skärgårdsförening

Årsmöte Hemsö Skärgårdsförening 26/5 kl 1500

Hemsö Skärgårdsförening kallar till ordinarie årsmöte den 26/5 kl 1500 i Hemsö IF:s klubblokal.

Ärenden enligt stadgar.

Vi bjuder på fika

Välkomna!

Resultat Hemsö Byalagsstafett 2018

Byalagsstafett 2018-03-10

 

Årets stafett avgjordes redan på andra sträckan varefter det blev en ren defilering för Lidens Byalag. Team Hernös slutman förde upp laget till andra plats medan tredjeplatsen togs av Sågsand och därmed fick Sågsand sin första inteckning någonsin i byalagspokalen.

Positivt med hela tio lag på startlinjen i det fantastiska vädret.

Sträcka 1

 

 1. Lidens byalag    Fredrik Bergman 10.36
 2. Sågsand lag 1     Anders Erlandsson 11.13
 3. Team Hernö      Lars Eriksson 12.20
 4. Team Blue Star Fredrik Floden 13.27
 5. Team Skällsjön Tommy Boman 13.59
 6. Sågsand lag 2   Jenny Erlandsson 14.07,
 7. Nordanö            Kenneth Gustafsson   14.48
 8. Drafle                Anna Kempe 17.42
 9. Hultom lag 2   Bertil Bergqvist 20.32
 10. Hultom lag 1    Tilde Bystedt 24.53

 

Sträcka 2

 

 1. Lidens byalag Olof Molin 9.45                    20.21
 2. Sågsand lag 1 Oskar Erlandsson 14.25       25.38
 3. Team Hernö Anette Peterson 13.42            26.02
 4. Team Skällsjön Mats Näsholm 12.22         26.21
 5. Team Blue Star Jan Nordlöf 13.59             27.26
 6. Sågsand lag 2 Eva Widelund 15.07             29.07
 7. Nordanö    Lennart Bystedt    18.36             32.11
 8. Drafle Jan Hulldin                   15.42             33.24
 9. Hultom lag 2 Erika Bystedt   22.22             42.54
 10. Hultom lag 1 William Håkansson 20.09    45.02

 

Sträcka 3

 

 1. Lidens byalag Adam Rohr 10.01                            30.22
 2. Team Hernö Mikael DeWall 10.04                        36.06
 3. Sågsand lag 1 Petter Erlandsson 12.29                  38.07
 4. Team Skällsjön Veronica Sundqvist 13.14             39.35
 5. Team Blue Star Anna-Karin Henriksson 13.22     40.48
 6. Nordanö Monica Bystedt 13.09                                45.20
 7. Sågsand lag 2 Kjell Widelund 16.14                         45.21
 8. Drafle Erik Kempe 12.19                                            45.43
 9. Hultom lag 2 Bruno Nyberg 17.36                           60.30
 10. Hultom lag 1 Lars-Göran Bystedt 17.23                  62.25