Månadsarkiv: april 2021

Container för grovsopor finns den 18/5 kl 16-1830 vid kyrkan på Hemsön!

Här kan man kostnadsfritt lämna sorterat grovavfall, metallskrot, elavfall och farligt avfall.

Kyl och frysskåp lämnas till Älands återvinningsanläggning eller på Jaktstigen i Härnösand.

Ris och sly lämnas på kraftvärmeverketes uppsamlingsplats.